هماتولوژی

تست Inhibitor

تست Inhibitor این آزمایش جهت تشخیص آنژیو ادم ارثی و اکتسابی، کمک به تشخیص بدخیمی و لوپوس اریتروماتوز سیستمیک (SLE) و پایش سطوح C1-INH در پاسخ به درمان استفاده می…

تست D-dimer

تست D-dimer آزمایش D-dimer میزان پروتئینی به نام «فیبرین D-dimer» را در خون اندازه می‌گیرد. فیبرین D-dimer زمانی تولید می‌شود که فیبرین (پروتئینی که اصلی‌ترین بخش لخته خون است)، به…

تست PTT

تست PTT(آزمایش زمان نسبی ترومبوپلاستین) تست PTT زمانی در آزمایش خون گنجانده می‌شود که متخصصین قصد بررسی بروز اختلالات و یا احتمال بروز خونریزی و عدم انعقاد سریع و نرمال…

تست PT

تست PT(آزمایش زمان پروترومبین) مدت زمان لخته شدن پلاسما خون شما انعقاد خون را میتوان  یک سری واکنش‌های مرتبط و متوالی است  که در آن فاکتورهای انعقادی که بصورت پیش…
فهرست