آزمایشگاه پویش

  • پویش بهترین آزمایشگاه آنلاین در اصفهان

    بنر 3

  • پویش بهترین آزمایشگاه آنلاین در اصفهان

    بنر 2

پیشرفت سریع صنعت آزمایشگاه در عرصه جهانی، لزوم تخصصی شدن هر بخش در آزمایشگاه را می طلبد. ورود دستگاهها و روشهای جدید به این عرصه جهت شناسایی، پیگیری و درمان بسیار از بیماریها، سرعتی چشمگیر را در این بخش بوجود آورده که ما را بر آن میدارد تا خود را با چرخه جهانی این صنعت هماهنگ کنیم.

کشورمان ایران دارای پتانسیل ویژه ای در زمینه تشخیص و درمان است که تحقق این امر ودستیابی به استانداردهای جهانی نیاز به همت مضاعف ما دارد. آزمایشگاه پویش صفه اصفهان با همکاری جمعی از همکاران مجموعه ای را گردهم آورده تا بتواند در این مسیر یار و همراه شما عزیزان باشد.

این مجموعه با به کارگیری تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و با همکاری همراهان مجرب، خود را به عنوان مرکز جامع نمونه های ارجاع کشوری معرفی مینماید.امید است این تلاش گامی نو در جهت پیوستن حرکت آزمایشگاهی کشور به پویایی جامعه جهانی این صنعت باشد.
Call Now Button